Kontakt

Podjetje

Bemija d. o. o., Ljubljana
Leskoškova cesta 9e
1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 54 11 100
M: +386 (0)1 54 19 930
E-mail: info@bemija.com

Kontaktne osebe

Mirsad Bešić, direktor
T: +386 (0)1 54 11 100
M: +386 (0)41 674 065
E-mail: besic.mirsad@bemija.com
Mirza Bešić,
T: +386 (0)1 54 11 100
M: +386 (0)31 670 483
E-mail: besic.mirza@bemija.com

Uradni podatki podjetja Bemija, d.o.o.

Firma družbe:
BEMIJA d.o.o. – izdelava in montaža jeklene konstrukcije, Ljubljana
Skrajšana firma:
BEMIJA d.o.o., Ljubljana
Sedež podjetja:
Leskoškova cesta 9e, Ljubljana, Slovenija
Matična številka:
5833400
ID številka:
SI35792655
TR pri NLB Ljubljana:
02010-0015348276
IBAN:
SI56020100015348276
ISWIFT:
LJBASI2X
Družba je registrirana:
Okrožno sodišče v Ljubljani, št. vložka: 1/25104/00
Osnovni kapital:
27.147,00 EUR
Direktor:
Mirsad Bešić

Temeljne vrednote Bemije

Zagotavljanje storitev profesionalne kakovosti
Naša ekipa je izkušena, usposobljena, dobro opremljena in organizirana. Ponosni smo na zagotavljanje kakovostnih storitev in si prizadevamo za dolgoročne partnerske odnose z našimi strankami. Pri soočanju z izzivi na kraju samem se odzivamo proaktivno in predlagamo rešitve za njihovo premostitev, še preden bi to lahko oviralo izvajanje del.

Izpolnjujemo obveznosti in smo zanesljivi
Bemija je strogo zavezana dogovorjenemu urniku in pogosto zaključimo z montažo pred načrtovanim rokom. Mi držimo naše obljube, tako da se vi lahko držite vaših. Izvajamo zavarovanje odgovornosti na vseh deloviščih, kjer delamo. Družba finančno dobro stoji in ima izjemno bonitetno oceno (DUNS št. 534628052).

Delovni pogoji in varnost
V Bemiji zaposlujemo večno delavcev na podlagi dolgoročnih pogodb o zaposlitvi in za nas je zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in varnosti pri delu bistvnega pomena. Vse administrativne postopke za delovna dovoljenja in zavarovanje opravljamo sami.

Mobilnost
Gremo tja, kjer je posel. Monterji Bemije so vajeni dela v tujini in mi smo vam na voljo na vašem delovišču ne glede na lokacijo.

Lokacija

SPECIALIZIRANE GRADNBENIŠKE IN INŽENIRSKE STORITVE ZA JEKLENE KONSTRUKCIJE IN INDUSTRIJSKO OPREMO

i[2]['title'][lang] i[2]['title'][lang] i[2]['title'][lang] i[2]['title'][lang] i[2]['title'][lang] i[2]['title'][lang] i[2]['title'][lang] i[2]['title'][lang] i[2]['title'][lang]